Medlemsinfo

Her har vi samlet det nåværende og potensielle nye medlemmer trenger å vite om hva det innebærer å være medlem av Bislett Volley.

I avsnittene under refereres Bislett Volley til som Klubben og NVBF står for Norges Volleyballforbund.

Hva koster det å være medlem?

Medlemskontingent

Alle medlemmer i Bislett Volley er forpliktet til å betale en årlig medlemskontingent som vedtas på årsmøtet. For sesongen 2018/2019 er denne:

Kr. 1000,- for hele sesongen for voksne medlemmer

Kr. 450,- per halvår for medlemmer under 18 år.

Treningsavgift

I tillegg må alle seniormedlemmer som deltar i seriespill betale tktivitetsavgift for hvert halvår. På grunn av varierende kostnader (f.eks. serieavgift, rankingturneringer, dommerutlegg og trenere) avhenger dette av hvilken divisjon man spiller i og vedtas hver sesong av Styret.

For sesongen 2018/19 utgjør aktivitetsavgiftene:

Kr. 650 per halvår for 2. divisjon (H1 og D1)

Kr. 550 per halvår for 3. divisjon (H2*)

Kr. 450 per halvår for 4. divisjon (D2 og D3)

for 5. divisjon (D4) er det ikke bestemt et beløp ennå men det blir ihvertfall ikke mer enn for 4.div.

*For seniorlag som ikke har lønnet trener vil treningsavgiften per semester være 200 kroner lavere. For sesongen 18/19 gjelder dette H2.

Spillere under 18 år betaler ikke treningsavgift, kun kontigent per halvår, for sesongen 2018/19

Lisens

Alle spillere må ha betalt lisens til NVBF før de kan spille kamper. Lisensen fungerer også som en forsikring hvis det skulle oppstå skader ved spill på trening eller kamper, og NVBF har også laget en mulighet for en utvidet forsikringsdekning med Pluss lisens for de som ønsker det:

Det er av klubbene og medlemmene fremmet ønske og behov for en forsikringsordning som gir anledning til behandling ved private klinikker. Norges Volleyballforbund har inngått en avtale med IF om en utvidet lisensforsikring, som gir slik dekning med inntil 10.000,- etter avtale med IF. Plussforsikringen koster kr. 50,-, og er frivillig.”

Her finner du gjeldene lisenssatser:

https://volleyball.no/lisens-volleyball-og-sandvolleyball/

Klubben dekker lisenskostnader i forbindelse med turneringer i minivolleyball.

Treninger

Lagene trener en til to ganger i uka. Treningene inne starter opp i midten av august (ved skolestart) og holder på til slutten av mai. Lag som ikke anvender treningstiden sin er forpliktet til å opplyse dette overfor de andre lagene i klubben så tidlig som mulig, slik at andre lag får mulighet til å bruke treningstiden. Lag som gjentakende ganger uteblir fra treningstiden sin kan risikere å miste den til andre lag i klubben eller til andre klubber eller idretter.

Treningstider for de enkelte lagene vedtas av styret i starten av sesongen, med mulighet for revurdering i desember/januar eller ved ekstaordinære situasjoner som for eksempel ved stengning av hall eller ødelagt utstyr som umuliggjør trening.

Prøvetrening

Spillere som inviteres på prøvetrening(er) skal ikke betale medlemsavgift før de eventuelt blir tatt opp i spillerstallen. Prøveperiodens lengde avgjøres av de enkelte laget, men varer som regel ca 2 uker.

Miks/trimlag

Det vil innimellom være anledning til å ha treninger for miks/trimlag dersom det er ledig treningstid som ikke blir benyttet av de aktive lagene. På disse treningene er det mulig for medlemmer å ha med venner og bekjente dersom det er ledig kapasitet, men betalende medlemmer prioriteres.

Kamper/turneringer

Klubben betaler for deltakelse på seriespill og rankingturneringer, samt for dommerhonorarer. Alle andre utgifter forbundet med kamper betales av spillerne på laget. Spillerne på et lag er selv ansvarlige for å dele eventuelle transportutgifter.

Spilleregler/reglement

På kamp er lagene og spillerne omfattet av spillereglene for volleyball, samt reglementet for deres respektive divisjon og klasse. Klubben forplikter seg til å formidle disse, og spillerne forplikter seg til å ha kjennskap til de grunnleggende reglementene .

Utstyr

Treningsutstyr

Klubben betaler for nødvendig utstyr som nett og baller samt spillertrøyer til kamper. Klubben bestreber at hvert lag skal ha sine egne spilletrøyer, men det kan i en midlertidig periode være nødvendig å låne spilletrøyer fra et annet lag.

Treningsklær

Andre klær som for eksempel sko, shorts og knebeskyttere betales av spillerne selv. Bemerk at forbundet kan stille krav til likt utstyr på kamp avhengig av divisjon. Medlemmene forplikter seg derfor til å kjøpe og anvende likt utstyr på kamper i henhold til reglementet.

Dugnadsarbeid

Bislett Volley er en klubb som hovedsaklig er finansiert gjennom medlemskontingenter. Medlemmene våre er derfor hverken forpliktet til f.eks. å jobbe for flyttefirmaer, telle varer i butikker eller selge lodd. Men Klubben arrangerer en til to rankingturneringer årlig og det forventes at alle spillerne stiller opp for å hjelpe til på disse, med mindre man selv spiller kamper samme dag.